ตัวอย่าง e-book

ตัวอย่าง e-book ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flip Album (.opf)

ดูตัวอย่างคลิกที่นี่