ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ VM2

นอกจากจะใช้ร้านค้าออนไลน์ฟรี ๆ แบบสำเร็จรูปแล้ว หากต้องการจะสร้างเองก็ได้ ดังตัวอย่างไซต์นี้ก็ใช้ joomla virtuemart *** ติดตั้ง Joomla Virtuemart Component เอง ***

ดูตัวอย่างคลิกที่นี่