รักแท้มีอยู่จริง

รักแท้มีอยู่จริง (คำร้องและทำนอง โดย เอส สตางค์)